HR Business Partner

Voor onze opdrachtgever zijn we opzoek naar een HR Business Partner. De HR Business Partner is hier verantwoordelijk voor het ontwikkelen, actualiseren en (laten) uitvoeren van alle HR-processen.

Voor onze opdrachtgever zijn we opzoek naar een HR Business Partner. De HR Business Partner is hier verantwoordelijk voor het ontwikkelen, actualiseren en (laten) uitvoeren van alle HR-processen. Voor de dagdagelijkse zaken rapporteer je aan de Site Operations Manager en je zal als lid van het Management Team ondersteuning bieden bij het uitstippelen van het algemene beleid om de strategische bedrijfsdoelstellingen te behalen.

Jij bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, actualiseren en (laten) uitvoeren van de volgende HR-processen:

 • Beheer van arbeidscontracten en contractstatus (interim/tijdelijk/permanent) volgens de geldende arbeidswetgeving in overleg met de Site Operations Manager d.m.v. regelmatige personeelsreviews;
 • Prestatiebeoordeling van medewerkers t.o.v. objectieven door de leidinggevenden;
 • Ontwikkeling van medewerkers door de leidinggevenden d.m.v. functioneringsgesprekken die ondersteund worden door concrete ontwikkelingsdoelstellingen en training t.o.v. functiebeschrijvingen met concrete competentievereisten, zoals gevraagd in ISO 13485;
 • Leidinggevenden ondersteunen in de aanpak van personele conflictsituaties;
 • Het beantwoorden van specifieke HR-vragen van zowel leidinggevenden als medewerkers;
 • Het opstellen van een overkoepelend trainingsplan waarin alle trainingsbehoeften zijn opgenomen. Dit plan samen met de leidinggevenden en medewerkers omzetten naar concrete trainingsafspraken;
 • Het actief bijdragen aan en het ondersteunen van de Site Operations Manager bij het onderzoeken en bepalen van de beste strategie met betrekking tot onze CAO-verplichtingen (lidmaatschap NWBC, NWBP – Pensioenplan);
 • Het correct invoeren van en communiceren over alle afgesproken wijzigingen in CAO-verplichtingen en het pensioenplan;
 • Verantwoordelijk voor het ondersteunen van HR-processen en invoeren van HR-beleid;
 • Ontwikkeling en beheer van procedures en werkinstructies voor het kwaliteitssysteem voor alle HR-gerelateerde processen;
 • Het geven van input aan de budgethouders wat betreft HR-gerelateerde kosten en opvolging van een efficiënte omgang met deze kosten;
 • Leidinggevenden ondersteunen met zieke werknemers en opvolging hiervan;
 • Fungeert als klankbord voor de Site Operations Manager en zorgt mede voor verbinding binnen de organisatie.

 

Salarisadministratie:

 • Correct en tijdig uitvoeren van de maandelijkse salarisberekening en uitbetaling;
 • Opvolgen van tijdregistratie en afwezigheid van medewerkers;
 • Up-to-date houden van alle gegevens in het salarispakket;
 • Opvolging van ziekteregistratie en wet Poortwachter.

 

Werving en Selectie:

 • Het efficiënt rekruteren van goede medewerkers en de introductie van nieuwe medewerkers in samenwerking met de leidinggevende;
 • Contacten onderhouden met uitzendbureaus, werving en selectiebureaus en eventuele scholen of andere partijen die je kunnen helpen bij het wervingsproces.

Jij hebt een hogere opleiding (HBO) met bij voorkeur een specialisatie in de richting HR/Personeel & Organisatie. Andere opleidingen komen ook in aanmerking, als relevante ervaring en/of training in HR/Personeel en Organisatie aangetoond kunnen worden.

De volgende kennis en vaardigheden zijn nodig om de functie goed te kunnen vervullen. Kennis en vaardigheden kunnen bij aanwerving al aanwezig zijn of worden d.m.v. het individueel trainingsplan binnen een redelijke termijn na aanwerving behaald.

 • Kennis van en ervaring met Nederlands arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen (CAO’s);
 • Kennis van en ervaring met salarisadministratie (Bruto en Netto berekeningen, sociale zekerheidsbijdragen) en verschillende elementen van verloning (salaris, pensioen, reiskosten etc.);
 • Ervaring met aanwerven van medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie;
 • Brede kennis van en ervaring met standaard HR-processen (prestatiebeoordeling, training en ontwikkeling medewerkers, competentiemanagement);
 • Ervaring met budgettering en financieel beheer van een onderneming (pré);
 • Goede praktische kennis van standaard PC-toepassingen (Word, Excel);
 • Kennis van software voor salarisadministratie, urenregistratie, verlofadministratie (pré);
 • Kennis van/ervaring met ERP-systemen en meer specifiek HR-modules (pré);
 • Degelijke kennis van Engels, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Goede mondelinge communicatie- en presentatievaardigheden;
 • Goede schriftelijke communicatie voor in- en externe communicatie;
 • Begeleiden van medewerkers in hun groei en gericht feedback geven aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling);
 • Verkennen van, luisteren naar en begrijpen van de boodschap van anderen en zich inleven in andermans situatie;
 • Interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden.
 • Werken met slimme, enthousiaste collega’s in een leuke sfeer;
 • Een brutoloon tussen de € 3.300,- en €4.600,- per maand;
 • Een vaste functie binnen een succesvolle organisatie en de mogelijkheid om je in brede zin verder te ontwikkelen in het HR-vak;
 • Zo is er een uitstekende pensioenregeling en heb je 24 verlofdagen aangevuld met 11,5 adv-dagen;
 • Het bedrijf kenmerkt zich door een informele sfeer en er worden regelmatig activiteiten voor het personeel georganiseerd.

Vragen over deze vacature?

Op de hoogte blijven van alle vacatures?

SchRijf je in en ontvang alle vacatures direct in je mailbox!

© JobReach